Aspen 2-takt småmaskinsbränsle

Produktkod: 5310714-2T
Aspen 2 är en alkylatbensin för två takts motorer som säljs färdigblandad med 2% av Aspens helsyntetiska tvåtaktsolja.
I lager
Produktbeskrivning

Aspen 2 är färdigblandad tvåtakts bränsle med 2 % biologiskt nedbrytbar tvåtaktsolja och kan användas till olika typer av luftkylda tvåtaktsmotorer, så som motorsågar, röjsågar, häcksaxar, mopeder, trimmers, kapmaskiner. Oljan i Aspen 2 är utvald och utvecklad för framtiden. Den är helsyntetisk med hela 60 % förnybart innehåll, är biologiskt nedbrytbar (över 80 % på 28 dagar) samt fri från både aska och lösningsmedel. Oljan ger extremt ren motor och har optimala smörjegenskaper vid alla motortemperaturer. Det här bränslet har utvecklats i nära samarbete med yrkesanvändare. Arbetet har lett fram till ett bränsle som ger minsta möjliga miljöpåverkan och en betydligt bättre arbetsmiljö för användaren.

 

Aspen tvåtakts bränsle är i stort sett fri från skadliga komponenter som bensen och andra aromater. Förutom att det ger en bättre arbetsmiljö för användaren och minimerar skadliga utsläpp, så hålls motorn renare. Det rena bränslet minimerar kolrester och avlagringar på motorns delar, vilket ger en jämnare och mer effektiv drift. Motorn blir lättare att starta, och dessutom tål bränslet lång tids lagring.

 

Är du osäker på om din motor är en tvåtakts- eller fyrtaktsmotor? Kolla om det finns någonstans där man kan fylla på olja, eller kanske en oljesticka. I så fall är det en fyrtaktsmotor.

 

Ämne Värde Aspen Värde EN228 (95 från macken) Kommentar
RON 94 >95 Knackningsmotstånd vid låga varvtal.
MON 92 >85 Knackningsmotstånd vid höga varvtal
Ångtryck (kPa) 55-65 45-95 Högt ångtryck ger mer bensinångor och
driftsproblem i värme. Lokala avvikelser
kan förekomma
Svavel (ppm) <3 <10 Hälso- och miljöskadligt. Bidrar ex. till
försurning av sjöar.
Aromater (vol.%) <0,5 <35 Mycket hälso- och miljöskadligt. Kan ge nervskador, huvudvärk, trötthet och illamående.
Bensen (vol.%) <0,03 <1 Bensen är det farligaste aromatiska kolvätet
i bensin. Kan ge blodcancer (leukemi)
Olefiner (vol.%) <0,3 <18 Är hälso- och miljöskadligt, ger driftsproblem
och försämrar lagringsstabiliteten.
Etanol ( vol.%) 0 <10 Drar till sig vatten, vilket kan leda till maskinskador
Oxidationsstabilitet
(minuter)
>11340 >360 Ett mått på hur benägen bensinen är att reagera med syre vid hög temperatur. Lågt värde innebär att bensinen åldras snabbare.